Mobilnetværk

Mobilnetværk

Mobilnetværk i Danmark

Mobilnetværk i Danmark består af tre netværk, ejet af fire store aktører på telemarkedet. Alle danske teleselskaber benytter et af disse netværk

Mobilnetværk i Danmark er reelt tre netværk, der ejes og drives af forskellige store aktører: TDC, 3, Telia og Telenor. Telia og Telenor ejer i fællesskab et netværk. Disse fire aktører benytter selv hver især deres eget netværk, mens de samtidig, mod betaling, giver andre aktører på det danske telemarked adgang til de enkelte netværk. Alle teleselskaber i Danmark benytter således et af de tre netværk.

TDC er størst

TDC har langt de fleste teleselskaber som kunder, når det gælder brug af mobilnetværk. TDC har flere end dobbelt så mange teleselskaber som brugere af deres mobilnetværk, end det næststørste netværk, ejet af Telia/Telenor, har. 3 har kun få andre teleselskaber som brugere af deres mobilnetværk.

Dækningen varierer

Et mobilnetværk giver dækning til bredbåndsforbindelse for mobile enheder, især med henblik på adgang til internettet med mobiltelefon, tablet og laptop. Hver af de tre netværk dækker Danmark godt, men ikke lige godt alle steder. Der er også en forskel på hvor godt, det enkelte netværk dækker bestemte områder.

Hvem dækker bedst hvilke områder?

Måske dækker TDC et bestemt område virkelig godt, mens Telia/Telenors netværk ikke dækker lige dette område særlig godt, og omvendt. Når du vælger teleselskab, skal du derfor være sikker på, at det pågældende selskab har god dækning i det område, hvor du skal bruge din mobiltelefon.

Tjek om teleselskabet har dækning

Hvis det teleselskab, du vælger, ikke er et af de fire store med eget mobilnetværk, må du få oplyst hvilket mobilnetværk, dit selskab benytter og derpå undersøge, om der er god dækning hos dette netværk i det område, hvor du bor. Mere præcist: Det sted, hvor du gerne vil have internetadgang fra en mobil enhed – det kan jo være i sommerhuset, eller et andet område hvor du opholder dig, eksempelvis med dit arbejde.

Hvad påvirker kvaliteten?

Imidlertid er det ikke kun et spørgsmål om det pågældende mobilnetværks kvalitet i et bestemt område. Mange forhold har betydning for, om du har god dækning på dine mobile enheder. Signalet til din mobiltelefon kommer fra en mast, og afstanden til masten påvirker kvaliteten af signalet. Jo tættere på masten, jo bedre signal. Men også landskabet og omgivelserne i øvrigt spiller en rolle.

Bedst signal udendørs

Hvis der er store bakker, skov eller høje bygninger omkring, kan det forstyrre signalet. Samtidig betyder det meget, om du opholder dig indendørs eller udendørs, især materialer som beton, stål og glas begrænser signalet. Du vil altid have bedst signal udendørs. Men også dit eget udstyr har stor betydning for signalet.

Understøtter din mobiltelefon 4G?

Den enhed, du anvender mobilt, altså din mobiltelefon, tablet eller laptop, skal understøtte brugen af 4G. Det gør de fleste nye mobiltelefoner, men der er samtidig ret stor forskel på kvaliteten af antennen i de enkelte mobiltelefoner. Har du en mobiltelefon med god antenne, vil du få bedre 4G-dækning.

Mindre end 4G kan gøre det

Men selvom du ikke altid kan regne med dækning af topkvalitet, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan benytte din mobiltelefon eller laptop. Både telefonering og internetadgang vil ofte være muligt selv med et mindre godt signal, blot vil samtalekvaliteten samt hastigheden på internettet være ringere.

Hvad er 4G?

Teleselskaberne tilbyder normalt mobilforbindelse i såkaldt 4G. Denne betegnelse betyder helt enkelt ‘4. generation’, altså 4. generation af systemer til mobilforbindelse. Således har vi tidligere haft 1G, 2G og 3G, som hver især har haft sine karakteristika og begrænsninger. I disse år tales der tillige meget om 5G.

Hver generation er en forbedring

Hver ny generation af mobilforbindelser har nye og forbedrede muligheder i forhold til tidligere generationer. Den nuværende 4G er karakteriseret ved, at kapaciteten for transmission af data er langt større og hurtigere end tilfældet er for den ældre 3G. Imidlertid er 4G ikke beregnet til traditionel telefoni.

3G spiller som reserve

4G anvendes til at få adgang til internettet via en mobil enhed, herfra kan så også udføres IP-telefoni, og der kan live-streames, der kan spilles – hvor flere spillere kan være online samtidig med høj hastighed. Men den almindelige traditionelle telefon fungerer fortsat på 3G-netværk, hvilket betyder, at 3G-netværket stadig er opretholdt, og det er mere udbredt end 4G-netværket. 3G-netværket kan derfor træde ind som reserve til internetadgang, hvis der ikke er 4G-dækning. Internet via 3G er blot en hel del langsommere.

Hvilket mobilnetværk er det bedste?

Spørger man Teknologisk Institut – og TDC – er svaret, at TDC har det bedste mobilnetværk i Danmark. Denne vurdering har at gøre med, at TDC er bredest og dækker mest, både geografisk og demografisk (befolkningsmæssigt). Samtidig er TDC det mest stabile mobilnetværk med den højeste oppetid. TDC er de seneste fire år blevet udnævnt af Teknologisk Institut til at have det bedste mobilnetværk i Danmark.

Næppe den helt store forskel

Imidlertid er svaret nok mere præcist, at der ikke er den helt store forskel på de tre mobilnetværk i Danmark. Det drejer sig i langt højere grad om, at den enkelte kunde bør have netop det teleselskab med tilknytning til netop det mobilnetværk, der giver bedst dækning lige dér, hvor netop denne bruger har interesse i at have adgang til internettet via et mobilnetværk. Det kan være et hvilket som helst af de tre.

Ping og fremtidens mobilnetværk

Den tid, det tager, fra man fra en enhed koblet på internettet henvender sig til en server og derpå modtager svar fra serveren, altså den elektroniske kommunikation der er mellem min enhed og en central server, denne tid kaldes charmerende for ‘ping’. Den gennemsnitlige ‘ping’ på et 4G mobilnetværk er på 20 ms (tusindedel sekund). Den næste generation mobilnetværk, den kommende 5G, forventes at kunne få ‘ping’ ned på 1 ms. Altså tyve gange så hurtigt som i dag, eller hurtigere. Dette åbner for nye muligheder.

Tingenes Internet

Det engelske ‘Internet of Things’ henviser til det fænomen, at brugen af internettet kan kobles til den almindelige hverdags ting, så vi via internettet kan styre for eksempel radiatorer, belysning, mikrobølgeovn, TV og meget mere. Når vi får 5G på mobiltelefonen, er det forudsigelsen, at vi fra telefonen kan skrue op for varmen derhjemme, mens vi er på vej hjem fra arbejde, tænde for ovnen, så maden er klar, når vi træder ind ad døren, og så videre. TDC siger, de er klar med landsdækkende 5G ved årsskiftet 2020-21.